Elektrons dyktige tekniske stab utfører service- og installasjonsarbeid innenfor alle våre virkeområder. Vi trekker dataspredenett både basert på ordinær kategori 5 eller 6 og på fiber. Flytter dere inn i nye lokaler eller skal dere bygge om i lokalene? Vi bygger datanettet for dere! Elektron påtar seg tilfeldige og løpende serviceoppdrag. Har du en PC, skriver eller server som ikke fungerer eller trenger dere å få satt opp maler i Word? Vi løser dette! Hos Elektron kan kunden selv velge og en ønsker å gå for serviceavtale eller service på ad hoc basis. Dersom du er avhengig av å få tekniker ut innen få timer for å få avhjulpet et problem vil en serviceavtale være det rette for deg. Klarer du deg imidlertid med at tekniker kommer 1-2 dager etter at feilen er meldt kan du basere deg på vår ad hoc-ordning.