De fleste idrettslag benytter fremdeles manuelle resultat-tavler, startlister på papir og dårlig eller manglende muligheter for løpende publisering av resultater på internett. Masse stress, skrall resultatservice og haugevis med etterarbeid kjennetegner friidretten idag. I disse tider da billedoverføring via internett blir mer og mer vanlig fra idrettsarrangement blir de gammeldagse systemene et enda større problem.

Elektron har tatt konsekvensen av dette og utvikler det nettbaserte resultatsystemet "Elektron Online". Systemet tar arrangørene av friidrettsstevner opp i et nytt nivå med funksjonalitet og service som til nå har vært forbeholdt Diamond League og liknende stevner. Elektron Online tilbyr for eksempel realtime onlineresultater (publisering av resultater online kun sekunder etter hvert forsøk) pr. forsøk! Dette gir helt nye muligheter.

Kun 1 funksjonær behøves for hver øvelse og vedkommende betjener samtidig elektroniske resultattavler, webresultater og oppdateringer for speaker og andre. Stillingen i hver enkelt øvelse er til enhver tid kalkulert og publisert. Benyttes Elektron Online for mangekamp er også poengstatus ajour pr. forsøk.

Full integrering mot lisensdatabase, pers-database, minidrett-påmeldinger og statistikker gir fantastisk oversikt og innebærer en revolusjon i forhold til arbeidsoppgaver for arrangører. (Betydelig mye mer praktisk, mindre etterarbeid). Nytt av året 2017 er elektroniske resultattavler som skal spare dere jobben med å henge opp massevis av ark. Videre lanserer vi nå egne oversiktsbilder for speaker som skal gjøre den oppgaven enklere. En annen spennende nyvinning nå er online avkryssning fra smarttelefon. Denne løsningen kan dog ikke benyttes ved mesterskap. Under mesterskap benyttes online avkryssning som en sekretariatsfunksjon ute papirer som må hastes frem og tilbake. Til slutt må nevnes vår nye papirløse startorder, ordonansens tid er forbi!

Rimelig å komme igang!
Elektron Online er modulbasert og hver enkelt arrangør bestemmer selv hvor omfattende løsning en ønsker. En samarbeidsavtale med Elektron er det eneste som skal til for å ta systemet i bruk!

Streaming eller overføring av levende bilder via internett.
Det blir stadig mer vanlig at idrettsarrangement overføres via nettet. Vi utvliker også en Streamingmodul som integreres med resultatsystemet. Produktet er overbevisende og må bare sees og prøves!

Mosjonsløp eller kanskje bare en mulighet til å tjene penger til idrettslaget?
Elektron har i arbeid et system som skal gjøre det enkelt å arrangere f.eks mosjonsløp. Systemet er en tilleggsmodul til Elektron Online og gir supre muligheter til gode inntekter for idrettslaget! Ett mosjonsløp eller en løpskarusell kan gi titusner i inntekter selv til små idrettslag. Mange mindre idrettslag har tidligere ikke hatt mulighet til å gjennomføre slike arrangement. Med vår teknologi er det største hinderet ryddet vekk! Også her snakker vi om helautomatisk tidtaging og løpende publisering av stilling og resultater til internett.

Elektron Online har blitt benyttet ved UM/NM i mangekamp, Junior NM og i KM en rekke ganger.